Łącznie produktów: 19

Osuszacze Airpol OPA

Osuszacze ziębnicze OPA zostały zaprojektowane do wydajnego przygotowania osuszonego sprężonego powietrza. Sprężone powietrze zawiera zanieczyszczenia takie jak woda, olej i cząstki stałe. Nieczystości powinny zostać usunięte lub ich ilość zmniejszona do akceptowalnego poziomu w zależności od aplikacji. Standard ISO 8573-1 dokładnie określa czystość / jakość powietrza pod względem zawartości zanieczyszczeń. Wilgoć (zawartość pary wodnej) jest określana terminem Punktu Rosy (Pressure Dew Point – PDP). Punkt Rosy to temperatura przy której powietrze jest w 100% nasycone wilgotnością. W chwili gdy temperatura zrówna się bądź spadnie poniżej punktu rosy, to zaistnieje kondensacja. Obniżenie zawartości wody do punktu rosy na poziomie +3°C jest osiągana za pomocą osuszaczy ziębniczych, podczas gdy inne technologie służą uzyskiwaniu niższych punktów rosy.