Łącznie produktów: 2

Wybierz parametry

Producent <

Destylarki są urządzeniami przeznaczonymi do odzysku i regeneracji zużytych rozpuszczalników. Odzyskuje m.in. rozcieńczalniki nitro, ksylen, toluen, naftę, benzynę, octany, TRI chloroetylen, rozpuszczalniki na bazie spirytusu, rozpuszczalniki epoksydowe i akrylowe, zapewniając odzysk do 95% zawartości rozpuszczalnika i szybki zwrot inwestycji. Destylarki FIDI mają wykonanie przeciwwybuchowe EX II 2G IIB T3 potwierdzone certyfikatami CE i ATEX.