Łącznie produktów: 2

Wybierz parametry

Producent <
Zakr. pomiarowy (mm) <
Grubość (mm) <
Dł. podziałki (mm) <
Do średnic (mm) <

Sprawdziany do otworów

Sprawdziany do otworów to proste przyrządy pomiarowe, które służą do oceny, czy dany otwór jest prawidłowy, a także czy nie przekracza wartości granicznych (dolnych oraz górnych). W przypadku sprawdzianów do otworów do wyboru mamy m.in. sprawdziany tłoczkowe walcowe lub kuliste, łopatkowe walcowe lub kuliste, a także średnicówkowe. Sprawdziany do otworów marki Limit charakteryzuje bezpośredni odczyt z dużą dokładnością, sięgającą 0,1 mm oraz noniusz 0,01 mm. Swoje zastosowanie znajdują w różnych gałęziach przemysłu, a także podczas kontroli technicznej lub audytu.