Łącznie produktów: 51

Wybierz parametry

Rozdzielczość podziałki (mm) <
1 obrót wskazówki (mm) <
Średn. zamocowania (mm) <
Siła przyc. magnesu (kg) <
Średn. otworu mocującego (mm) <
Wys. maks. (mm) <
Średn. tarczy (mm) <
Dokładność (mm) <
Rozdzielczość (mm) <
Wys. cyfr (mm) <
Średnica (mm) <
Rozmiar (mm) <
Średn. otworu mocującego (MM) <
Średn. otworu (mm) <
Grubość czujnika (mm) <
Zakr. pomiarów zew. (mm) <
Zakr. pomiarów wew. (mm) <
Dł. ramienia całkow. (mm) <

Czujniki zegarowe i statywy

Czujniki zegarowe i statywy wykorzystuje się do dokonywania pomiarów porównawczych, informujących o poziomie odchylenia danego parametru w stosunku do wzorca odniesienia. Czujniki zegarowe i statywy ułatwiają definiowanie pozycji początkowej, dzięki czemu można w prosty sposób ustalić wartość bezwzględną, upraszczając tym samym cały pomiar. Czujniki zegarowe można konfigurować do przeprowadzania pomiarów wewnętrznych lub współpracować ze statywem pomiarowym. W naszej ofercie posiadamy czujniki zegarowe marki Limit w kilku rozmiarach, statywy pomiarowe, jak również pełen wachlarz akcesoriów montażowych.